Innowacyjna biomasa stała z regionu - aktualne wyniki badań

 
  (Bild: 1/4)
 
 
 
 

Aktualny przegląd firm z branży biomasy stałej

  (Bild: 1/2)
 
 

W załączniku znajdą Państwo aktualny przegląd dostawców peletu, producentów kotłów na pelet, dostawców zrębków drewna, dostawców biomasy, producentów urządzeń do produkcji peletu, biur zajmujących się planowaniem urządzeń energetycznych z regionu Brandenburgia - Lubuskie, jak również ważne adresy i informacje odnośnie organizowanych targów i konferencji.

 
 
 

Przeprowadzone próby peletowania mieszanek paliwowych z dużym udziałem słomy

  (Bild: 1/5)
 
 

W grudniu bazując już na wcześniejszych doświadczeniach odnośnie wytwarzania biopeletów mieszanych zostały przeprowadzone próby produkcji peletu z dużym udziałem słomy. Celem było bez dodatkowych środków wiążących osiągnięcie wystarcająco wysokiej mechanicznej stabilności. Obok użytej w 80 % słomy z jęczmienia, zostało wykorzystane w mieszance również drzewo, w wyniku czego zawarta w nim lignina spowodowała reakcje wiążące. Do tej mieszanki został również dodany siarczan amonu, którego wpływ na właściwości spalania tego peletu w późniejszych testach powinien zostać zbadany.

 
 

Ulotka biopelet mieszany

 
 
 

Została ukończona ulotka do projektu „Ciepło z biomasy rodzimej“. Zawiera ona szczegółowe informacje odnośnie produkcji i właściwości biopeletu mieszanego. W tej ulotce zostały bliżej opisane konieczne do przeprowadzenia etapy w procesie produkcji peletu z mieszanek surowców oraz wpływ parametrów procesu na właściwości peletu. Tabele i diagramy przedstawiają właściwości innowacyjnych paliw stałych rozwiniętych w ramach tych prac badawczych. Przeprowadzone analizy biopeletu mieszanego wykazują, że istnieją szansze ale i wyzwania dla prac badawczych, nauki, gospodarki i rozwoju na obszarach wiejskich.

 
 
 

Testowanie nowych dodatków uszlachetniających na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik)

  (Bild: 1/3)
 
 

W projekcie „Ciepło z biomasy rodzimej“ są aktualnie testowane możliwości zastosowania nowego dodatku uszlachetniającego zawartego w biogennych paliwach stałych.

Siarczan amonu stosowany już jest w elektrowniach na biomasę w celu obniżenia zawartości chloru w popiele i jednocześnie w celu zminimalizowania ryzyka powstawania szlaki i korozji. W odróżnieniu do znanych już metod, ta sól w stanie stałym dodawana jest do mieszanki paliwa w formie peletu. Przy tym odgrywa ważną rolę odpowiednie dozowanie, proces mieszania i właściwości podczas procesu spalania.

 
 

Przeprowadzone próby spalania nowych mieszanek biomasy

  Próby spalania na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) Próby spalania na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik)
 
 

Wyprodukowane pod koniec września nowe rodzaje biopeletu mieszanego zostały na Katedrze po raz pierwszy w 43. tygodniu kalendarzowym poddane testom praktycznym przy użyciu kotła rusztowego i przebadane ze względu na ich właściwości podczas spalania.

Automatyczne transportowanie badanych paliw i zapłon kotła przebiegły podczas testów bez problemu. Nie zostało zarejestrowane również powstanie szlaki albo wystąpienie awarii pracy kotła w wyniku użycia nowych paliw. Towarzyszące tym testom badania emisji wykazały wprawdzie znaczne różnice w obszarze wartości emisji CO w gazach spalinowych. Podczas badań stwierdzono, że pelet SNB 20 zmieścił się bezproblemo w wartościach granicznych z aktualnym ustawieniem kotła, natomiast pelet SNB 19 wymaga jeszcze przeprowadzenia poprawek. Zastosując jednakże podczas powtórnych badań dpowiednie ustawienie parametrów kotła powinny zostąc osiągnięte zadawalające wartości emisji.

 
 

Wyprodukowany został nowy pelet z biomasy

 
 
 

Wyprodukowanie pierwszej z dwóch nowych mieszanek peletu zostało zakończone sukcesem. Nowy pelet z biomasy nosi nazwę SNB 19. Ten pelet zawiera w swoim składzie obok drewna olchy takie składniki jak słoma z jęczmienia, łuski słonecznika i dodatki uszlachetniające w celu poprawy właściwości spalania.

Proces peletowania odbył się na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik). Po pewnej optymalizacji parametrów procesu było możliwe wyprodukowanie mieszanek surowców w formie peletu w jednolitej i stałej jakości produktu.

Pierwsze krótkie testy mechanicznej stabilności peletu wykazały, że graniczne wartości zawarte w normie będą z pewnością spełnione. To pozwala oczekiwać dalszych pozytywnych wyników przyszłych analiz odnośnie zastosowania paliwa dla małych urządzeń do spalania.

 
 

Aktualny przegląd firm z branży biomasy stałej z obszaru przygranicznego Brandenburgia - Lubuskie

  (Bild: 1/2)
 
 

W załączniku znajdą Państwo aktualny przegląd dostawców peletu, producentów kotłów na pelet, dostawców zrębków drewna, dostawców biomasy, producentów urządzeń do produkcji peletu, biur zajmujących się planowaniem urządzeń energetycznych z regionu Brandenburgia - Lubuskie, jak również ważne adresy i informacje odnośnie organizowanych targów i konferencji.

 
 
 
 
 

Analiza wybranych przebadanych surowców

  (Bild: 1/2)
 
 

Projekt „Ciepło z biomasy rodzimej“ został zaprezentowany na nowej ulotce. Oprócz wyników badań i ogólnych informacji o projekcie znajdują się również na ulotce pierwsze wyniki analiz surowców.

Wyniki analiz pokazują jednocześnie różnice w składzie i w szczególności różne zawartości popiołu regionalnych surowców. Zostały wymienione rolnicze materiały odpadowe, rośliny drzewiaste i energetyczne. W taki sposób zostały bliżej wyjaśnione szanse i wyzwania w projekcie na drodze od regionalnego surowca do zastosowania w małych urządzena do spalania unormowanego biopeletu mieszanego.

Elektroniczną wersję ulotki mogą Państwo pobrać na poniższym linku.

 
 
 

Przygotowanie surowców do produkcji nowych peletów mieszanych

  (Bild: 1/5)
 
 

Aktualnie trwają przygotowania do produkcji dwóch nowych biopeletów mieszanych. Pierwsze surowce zostały właśnie dostarczone i będa dalej przetwarzane. Jednym z dostarczonych surowców jest drewno olchy, które zostało rozdrobnione i poddane osuszeniu na suszarce taśmowej do odpowiedniego poziomu wilgotności. Niedługo nastąpi dalsza dostawa jeszcze brakujących surowców, tak aby we wrześniu można było zacząć proces peletowania.

 
 
 
 

| 1 | 2 | 3 |  Letzte Seite
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU