Katedra Energetyki Zawodowej na Brandenburgskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg

 
 
 

Katedra Energetyki Zawodowej BTU Cottbus - Senftenbeg od dłuższego czasu przeprowadza badania z dziedziny energetycznego wykorzystania biomasy. Centralnym punktem badań jest przygotowanie stałej biomasy do procesów spalania. Przed kilku laty zostało stworzone bogate centrum badań techniczno-laboratoryjnych, które określa i bada praktyczne zagadnienia związane z wykorzystaniem energetycznym stałej biomasy.

BTU Cottbus - Senftenberg:
www.b-tu.de

Katedra Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik):
www.kwt-cottbus.de

 

Dalsze informacje na temat Technikum Katedry Energetyki Zawodowej znajdą Państwo tutaj:

 
KWT_Biomasse.pdf (1,97 MB)
 
 
 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

 
 
 

Polskim partnerem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

Państwowa Wyższa Szkoła w Sulechowie zajmuje się od lat między innymi tematyką odnawialnych energii. W roku 2012 zostało otwarte nowoczesne laboratorium analizy fizykochemicznej paliwa i popiołu, przy pomocy którego można zbadać prawie wszystkie parametry, które są potrzebne do scharakteryzowania biopaliw. Państwowa Wyższa Szkoła w Sulechowie jest bardzo aktywna w dziedzinie badań i zdobyła już wieloletnie doświadczenie w transgranicznych projektach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie:
www.pwsz.sulechow.pl

 
 
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU