Rozwój transgranicznego centrum komunikacji

  Wymiana doświadczeń w ramach niemiecko-polskiego workshopu Wymiana doświadczeń w ramach niemiecko-polskiego workshopu

Osoba do kontaktu:

Pani dr Iwona Napierała
Pracownik naukowy
BTU Cottbus, Katedra Energetyki Zawodowej

 

Telefon: (0355)69 3766
iwona.napierala@tu-cottbus.de

 
 

Rozwój transgranicznego centrum komunikacji w dziedzinie bioenergii przyczyni się do rozpowszechnienia w regionie modeli "Best Practice". Jest to wybitna sytuacja wyjściowa. I tak utworzyły się efektywne struktury sieciowe pomiędzy niemieckimi i polskimi partnerami w gospodarce, nauce i w gminach. Szczególnie w ostatnich latach w wyniku wspólnych prac nad projektem powstała scisła kooperacja. Regularna wymiana myśli i doświadczeń naukowców z BTU Cottbus i z Państwowej Wyższej Szkoły w Sulechowie zaowocowała naukowo-technologiczną współpracą. Motorem współpracy jest wspólna grupa robocza, która składa się przede wszystkim z Państwowej Wyższej Szkoły w Sulechowie, BTU Cottbus, CEBra e.V i paru przedsiębiorstw. Również ten projekt był głównie zainicjowany przez tę grupę.

Głównym punktem ciężkosci tego transgranicznego centrum komunikacji jest realizacja dwujęzycznej strony internetowej zawierającej postępy z realizacji projektu i podającej te informacje do powszechnej informacji publicznej. Tak więc opracowane wyniki bedą publikowane na platformie internetowej za pomocą załącznika lub bazy danych. Poza tym będą organizowane konferencje i workshopy do poszczególnych wyników oraz do interesującej tematyki międzyprojektowej z dziedziny energii odnawialnych. Wynikiem tego centrum informacji powinna być ulepszona komunikacja pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami, jak również pomiędzy użytkownikami bioenergii.

 
 
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU