06.11.2012 - Polsko-Niemiecko-Szwedzka konferencja na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie

  Konferencja na PWSZ w Sulechowie Konferencja na PWSZ w Sulechowie
 
 

W Sulechowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce "Nauczanie w obszarze nowych rozwiązań technologii energii", została ona zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. Uczestnikami byli: Uniwersytet Linnaeus Kalmar ze Szwecji, Brandenburgski Uniwersytet Techniczny Cottbus z Niemiec, Wyższa Szkoła Zawodowa Sulechów z Polski, jak również goście z przemysłu.

Celem konferencji było przybliżenie aktualnego stanu wiedzy uczestnikom w dziedzinie wykorzystania odnawialnych energii w obszarze biopaliw stałych, urządzeń fotowoltaicznych oraz biogzowni. Punktem ciężkości była dyskusja na temat perspektyw rozwoju w Polsce oraz przedstawienie aktualnych projektów badawczych na tym polu działania.

 
 
 
 
 

05.11.2012 - Oddanie do użytku kotła grzewczego 80 kw na biopellet mieszany

  Uruchomienie kotła w Sławie Uruchomienie kotła w Sławie
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie jest jednym z trzech miejsc, w którym zostanie poddany testom praktycznym przez 2 okresy grzewcze kocioł grzewczy 80 kW na biopellet mieszany. Oficjalne oddanie do użytku kotła na biomasę nastąpiło 05.11.2012. Ta szkoła ponadgimnazjalna będzie zaopatrywana w ciepło pochodzące z lokalnych surowców odnawialnych i zaoszczędzi przy tym kilka ton CO2. Dla uczniów tej szkoły ponagimnazjalnej, którzy zajmują się tematyką gospodarki rolnej jest szczególnie interesujący właśnie ten kocioł grzewczy. Szczególnie w sektorze rolniczym dużo powstaje biomasy, która w wielu przypadkach nie zostaje wykorzystana. Ten potencjał można również wykorzystać. Tak więc uczniom będzie praktycznie przekazywana wiedza w tematyce energetycznego wykorzystania biomasy w celu dostarczania ciepła, powiedział Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych, Pan Boks.

 
 

30.08.2012 - 8. Brandenburgski Dzień Drewna Energetycznego w muzeum w Bloischdorf

 
 
 

W dniu 30 sierpnia 2012 z okazji 8. Brandenburgskiego Dnia Drewna Energetycznego w muzeum w Bloischdorf odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej tematyce z zakresu energii odnawialnych, a w szczególności w wykorzystaniu drewna energetycznego. Celem tego spotkania była wymiana doświadczeń specjalistów z zakresu teorii i praktyki. W tym roku głównym punktem było przede wszystkim tworzenie regionalnego łańcucha wartości, tzn. od uprawy, pielęgnacji i zbiorów z plantacji o krótkotrwałym cyklu wzrostu aż do przetworzenia surowca w celu dostarczenia ciepła. W ramach tego spotkania wzięlo udział 65 uczestników, którzy bardzo szczegółowo referowali m.in. o aktywnościach badawczych w obszarze agroleśniczych systemów, o doświadczeniu w gospodarowaniu plantacji o krótkotrwałym cyklu wzrostu (KUP), o możliwościach wykorzystania zebranej biomasy, o projekcie modelowym KUP-Ciepło-Contracting, jak również o symbolu jakości "Märkischer Holzweg". W ramach tego spotkania można było również zaprezentować licznym wystawcom i słuchaczom aktualny stan projektu „Ciepło z biomasy rodzimej“. Na zakończenie odbyło się zwiedzanie terenów rolniczych Felixsee, na których była możliwość zobaczenia różnych rodzajów drewna energetycznego, jak np. wierzby energetycznej czy robini.

 
 
 
 
 

07.08.2012 - Umowa o wykorzystaniu kotła grzewczego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 
 

Energia z biomasy oferuje pewne zalety, np. prawie zamknięty obieg CO2. Do tego przy efektywnym energetycznie wykorzystaniu biomasy oszczędza się coraz bardziej brakujące paliwa kopalne. I tak 07.08.2012 w ramach projektu "Ciepło z biomasy rodzimej" została oficjalnie podpisana umowa o wykorzystaniu kotła grzewczego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły w Sulechowie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie jest jednym z trzech miejsc, w którym 80 kW kocioł grzewczy na biopelet mieszany będzie poddany licznym testom praktycznym. Jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony kocioł grzewczy i dostarczy on uczelni biociepło rodzime.

Przy uczelni istnieje również Centrum Energetyki Odnawialnej, które samo wykorzystuje różne rodzaje energii odnawialnych, np. energię słoneczną, wiatrową i geotermiczną, jak również z biomasy. Sama uczelnia kształci rolników i interesuje się bardzo wynikami badań produktów upraw rolnych.

 
 

24.07.2012 - Zwiedzanie wytwórni pelletu w Chlebowie

  Wytwórnia pelletu w Chlebowie Wytwórnia pelletu w Chlebowie
 
 

24.07.2012 odbyło się zwiedzanie wytwórni pelletu w Chlebowie (Polska). Produkuje ona ponad 12.000 ton biopelletu mieszanego, zatrudnia 15 pracowników i zalicza się do jednego z średnich zakładów produkcyjnych w Polsce. Głównymi odbiorcami są duże elektrownie, które spalają biomasę w formie pelletu.

Wytwórnia peletuje głównie gatunki szybko rosnące jak np. wierzba energetyczna i miesza ją z udziałem słomy lub siana. Duża część surowców pochodzi z własnych zbiorów z rolniczo wykorzystywanych powierzchni. Również regionalni rolnicy zaopatrują wytwórnię w biomasę.

Zakład Energetyki Zawodowej BTU Cottbus przeprowadza na bazie wyprodukowanego pelletu badania spalania i analizy laboratoryjne. W wyniku badań powinna zostać sprawdzona przydatność pelletu mieszanego do użycia go w urządzeniach do spalania.

 
 
 
 

Erste Seite  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU