29.08.2013 - 9. Brandenburgski Dzień Drewna Energetycznego

  (Bild: 1/7)
 
 

W dniu 29. sierpnia 2013 odbył się pod patronatem związku ochrony walorów krajobrazowych środowiska 9. Brandenburgski Dzień Drewna Energetycznego w muzeum w Bloischdorf. Była to bardzo dobra okazja dla ekspertów ze świata praktyki i nauki do wspólnej wymiany doświadczeń w zakresie biomasy z drzewa.

Punktem cięzkości tego spotkania były specjalistyczne wykłady na temat uprawy, pielęgnacji i zbiorów plantacji o krótkotrwałym okresie wzrostu (KUP), aktualny stan rozwoju systemów agroleśniczych w Brandenburgii, przedstawienie bilansu pośredniego wdrożenia projektu modelowego KUP-Ciepło-Contracting (dostarczanie budynkom ciepła i prądu wyprodukowanego z biomasy) w Forstamt Doberlug-Kirchhain. Następnie zostały zaprezentowane wyniki badawcze BTU Cottbus-Senftenberg w obszarze energetycznego wykorzystania biopelletów mieszanych. Głównymi zaganieniami tego wykładu były następujące tematy: charakterystyka surowców biomasy (wierzba energetyczna, słoma z pszenicy i z prosa), wyniki długoterminowego testu spalania biopelletów mieszanych, jak również dalszy rozwój biopelletów mieszanych z użyciem dodatków uszlachetniających.

Obecnie zajmują plantacje KUP w Berlinie i Brandenburgii około 1.995 hektarów, przy czym w całych Niemczech wynoszą one 8.000 hektarów. W związku z tym można stwierdzić, że Brandenburgia zalicza się w tym obszarze do liderów w skali całego państwa.

 
 
 

31.07.2013 - Zaproszenie na 9. Brandenburgski Dzień Drewna Energetycznego w muzeum w Bloischdorf

  9. Brandenburgski Dzień Drewna Energetycznego w Muzeum w Bloischdorf 9. Brandenburgski Dzień Drewna Energetycznego w Muzeum w Bloischdorf
 
 

W dniu 29. sierpnia 2013 z okazji 9. Brandenburgskiego Dnia Drewna Energetycznego w muzeum w Bloischdorf odbędzie się spotkanie poświęcone aktualnej tematyce z zakresu energii odnawialnych, a w szczególności w wykorzystaniu drewna energetycznego. Celem tego spotkania będzie wymiana doświadczeń specjalistów z zakresu teorii i praktyki. W tym roku głównym punktem będzie m.in. przedstawienie aktywności badawczych w obszarze systemów agroleśniczych, jak również przedstawienie wyników badań nad biopelletem mieszanym w ramach projektu "Ciepło z biomasy rodzimej". Następnie zostanie zaprazentowany aktualny stan rozwoju plantacji o krótkotrwałym cyklu wzrostu (KUP), projekt modelowy KUP-Ciepło-Contracting, jak również symbol jakości "Märkischer Holzweg".

 
 
 

07.06.2013 - Niemiecko-Polska konferencja dotycząca energetycznego wykorzystania regionalnej biomasy i materiałów odpadowych

  Niemiecko-Polska konferencja 7. czerwca 2013 (Bild: 1/7) Niemiecko-Polska konferencja 7. czerwca 2013
 
 

W ramach projektu „Ciepło z biomasy rodzimej“ odbyła się 07. czerwca 2013 Niemiecko-Polska konferencja dotycząca energetycznego wykorzystania regionalnej biomasy i materiałów odpadowych w zakładach dla osób niepełnosprawnych Pomoc Życiowa „Ręka w Rękę g GmbH“ w Gallinchen.

Konferencja dała możliwość gościom z przemysłu i ze świata nauki wymiany doświadczeń oraz była dobrą okazją do prowadzenia interesujących rozmów w aktualnej tematyce z zakresu odnawialnych energii. W referatach zostało m.in. bliżej przedstawione współspalanie biogennych materiałów odpadowych w małych urządzeniach do spalania. Ten rodzaj zdobywania energii niesie z sobą ogromny potencjał dla przydomowego dostarczania ciepła, jednak stawia też użytkownika i technikę przed nowymi wyzwaniami. Na zakończenie konferencji odwiedziliśmy zakłady dla osób niepełnosprawnych Pomoc Życiowa „Ręka w Rękę g GmbH“. Tam mogli wszyscy uczestnicy zobaczyć praktyczne przykłady zintegrowania osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu regionalnej biomasy i też powstających odpadów materiałowych.

 
 
 

15.05.2013 - Zaproszenie na Niemiecko-Polską konferencję dotyczącą energetycznego wykorzystania regionalnej biomasy i materiałów odpadowych w Gallinchen

  Warsztaty prowadzone dla osób niepełnosprawnych Warsztaty prowadzone dla osób niepełnosprawnych "Pomoc Życiowa Ręka w Rękę g GmbH"
 
 

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do wspólnej wymiany doświadczeń oraz do interesującej dyskusji z regionalnymi partnerami odnośnie aktualnych zagadnień z dziedziny odnawialnych energii. Współspalanie biogennych materiałów odpadowych w małych urządzeniach do spalania w celu przydomowego dostarczania ciepła niesie z sobą ogromny potencjał, ale również stawia użytkownika przed nowymi wyzwaniami.

Celem konferencji jest promocja nowych rozwiązań w nauce i technice w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr. Ponadto spotkanie to będzie ważnym impulsem dla rozwoju regionalnego Netzwerku. Konferencja oferuje szeroki przegląd tematyczny od energetycznego wykorzystania biogennych materiałów odpadowych aż do zużytkowania powstałego popiołu w sensie cyklu ekonomicznego.

Konferencja odbędzie się w warsztatach prowadzonych dla osób niepełnosprawnych "Pomoc Życiowa Ręka w Rękę g GmbH" w Gallinchen. Po wystąpieniach będziemy mieli okazję zwiedzić te warsztaty. Tam przyjrzymy się bliżej praktycznym przykładom w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą przyczynić się w proces zużytkowania regionalnej biomasy i materiałów odpadowych.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 31.05.2013 na adres e-meilowy: iwona.napierala@tu-cottbus.de

Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli powitać Państwa w Gallinchen.

 
 
 
 
 

28.02.2013 - Spotkanie robocze partnerów projektu

  (Bild: 1/2)
 
 

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku jest jednym z miejsc na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, w którym zostaną przeproawdzone badania dotyczące analizy wpływów na wzrost roślin. W związku z tym ten ośrodek, a w szczególności specjalnie do tego celu wyposażone szklarnie są idealnym miejscem dla przeprowadzenia badań właśnie w tematyce wykorzystania popiołu jako nawozu.

Podczas spotkania roboczego została przedstawiona i szczegółowo omówiona koncepcja wykorzystania biopopiołu jako nawozu w sensie cyklu ekonomicznego. Badania rozpoczną się w kwietniu 2013, na początku okresu wegetacyjnego. Badania będą się głównie koncentrować na optymalnym przygotowaniu popiołu w celu otrzymania najlepszej dostępności składników odżywczych, na analizie fizyczno-chemicznej popiołu oraz na analizie podłoża i roślin.

Do scharakteryzowania wymienionych czynników zostanie łącznie przeprowadzonych 115 analiz. Pierwszych wyników możemy się spodziewać we wrześniu 2013, po okresie wegetacyjnym.

 
 
 

03.12.2012 - Kocioł grzewczy na biomasę w Dissen uroczyście oddany do użytku

  Muzeum Spreeauenhof w Dissen (Bild: 1/2) Muzeum Spreeauenhof w Dissen
 
 

Od trzech tygodni działa kocioł grzewczy na biopellet mieszany w Muzeum Spreeauenhof (Dissen), który ogrzewa Centrum Informacyjne (das Storcheninformationszentrum). W poniedziałek został kocioł uroczyście oddany do użytku. Przez dwa lata będzie testowana emisja substancji szkodliwych oraz odporność kotła na korozję, analizowane będą próbki popiołu i zoptymalizowany skład pelletu. 40 kW kocioł z współczynnikiem sprawności 90 procent mógłby ogrzewać pomieszczenia o powierzchni 400 a nawet 500 metrów kwadratowych. Obecnie dodawane jest do pieca pellet o składzie: 90 procent drewno z wierzby i 10 procent słoma z pszenicy. Podczas testowania kotła grzewczego uda się zaobserwować słabe strony kotła i odpowiednio je zoptymalizować.

 

Źródło: Lausitzer Rundschau, 4. grudzień 2012, 20

 
 
 

28.11.2012 - Forum niemiecko-polskich projektów we Frankfurcie nad Odrą

  Forum niemiecko-polskich projektów we Frankfurcie nad Odrą Forum niemiecko-polskich projektów we Frankfurcie nad Odrą
 
 

28.11.2012 odbyło się we Frankfurcie nad Odrą forum niemiecko-polskich projektów. Uczestnicy z trzech programów operacyjnych mieli możliwość wymienić swoje doświadczenia między sobą. W centrum uwagi były projekty odnośnie niemiecko-polskiej współpracy w przyszłej perspektywie finansowej. Przedstawiciele projektów mieli okazję przedstawienia projektów na stanowiskach. Zakład Energetyki Zawodowej skorzystał z tej możliwości. Zostało przeprowadzonych wiele rozmów, podczas których mogliśmy się wymienić doświadczeniami z zakresu realizacji projektu.

 
 

20.11.2012 - Poleko Poznań

  POLEKO 2012 POLEKO 2012
 
 

Poleko jest jednym z najwięjszych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska i również najważniejszym forum wymiany doświadczeń na temat przyjaznych środowisku rozwiązań. Jest to miejsce propagowania aktualnych trendów, innowacyjnych technologii i proekologicznych inicjatyw. Wystawcami są najczęściej branżowe przedsiębiorstwa, naukowcy i badacze, jak również jednostki komunalne.

Ekspozycja targów Poleko 2012 obejmuje m.in. następujące sektory branżowe: woda i ścieki, odpady i recykling, energia oraz energia odnawialna, powietrze, hałas i wibracje, rekultywacja i rewitalizacja, budownictwo komunalne i energetyczne, aparaturę kontrolno-pomiarową, wykrywanie zagrożeń oraz systemy zabezpieczeń srodowiska naturalnego, ochronę przeciwpowodziową. Każdy sektor branżowy organizuje liczne spotkania i dalsze rozmowy doradcze.

Na tych międzynarodowych targach zostaną również bliżej przedstawione pierwsze wyniki projektu "Ciepło z biomasy rodzimej". Jest to bardzo dobra okazja do przeprowadzenia branżowych rozmów ze specjalistami z dziedziny nauki i praktyki.

 
 

16.11.2012 - Regionalne Forum Regionu Energii Lausitz w Wildau

  Regionalne Forum Regionu Energii Lausitz Regionalne Forum Regionu Energii Lausitz
 
 

16.11.2012 odbyło się w Wildau Regionalne Forum Regionu Energii Lausitz "Wspólnie rozwijamy perspektywy". Głównym punktem spotkania były specjalistyczne wykłady w tematyce restrukturyzacji energii, a w szczególności w zakresie przyszłościowych regeneratywnych systemów energii. Katedra Energetyki Zawodowej miała możliwość zaprezentowania na stanowisku projekt "Ciepło z rodzimej biomasy". Była to dobra możliwość przeprowadzeniu wielu rozmów z ekspertami w dziedzinie energii.

 
 

15.11.2012 - Oddanie do użytku 80 kW kotła doświadczalnego w Sulechowie

 
 
 

Publiczne instytucje są ważnymi partnerami w kontekście rozbudowy odnawialnych energii. Na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie 15.11.2012 został oddany do użytku 80 kW kocioł grzewczy na biomasę i tym samym Sulechów jest jednym z trzech miejsc, gdzie właśnie taki kocioł będzie poddany testom praktycznym.

W Centrum Odnawialnych Energii na Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie od dawna już prowadzone są badania w obszarze energii słonecznej, wiatrowej, czy też biomasy lub energii geotermicznej. Głównym punktem zainteresowania badań jest nie tylko same wykorzystanie energetyczne biomasy, ale również ponowne wprowadzenie biopopiołu w naturalny proces rozwoju. A więc kocioł grzewczy na biomasę będzie wykorzystywany nie tylko w celu badania techniki spalania, ale również powstała biomasa będzie podstawą do dalszych badań popiołu.

 
 
 
 

Erste Seite  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Letzte Seite
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU