19.05.2014 - Niemiecko-Polskie warsztaty dotyczące decentralnego dostarczania energii na przykładzie wykorzystania technologii biomasy

  (Bild: 1/6)
 
 

19. maja 2014 odbyły się na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) Niemiecko-Polskie Warsztaty dotyczące tematu „Ciepło z biomasy rodzimej“. Oprócz przedstawicieli Katedry wzięli udział w spotkaniu przede wszystkim zainteresowane polskie przedsiębiorstwa z regionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Punktem ciężkości warsztatów było wykorzystanie rodzimej biomasy w formie pelletu w celu decentralnego dostarczania energii. Ze strony Katedry Energetyki Zawodowej zostały przedstawione wybrane wyniki badań w obszarze możliwości technicznych peletowania oraz zachowywania się podczas spalania biopelletu składającego się z różnych biogennych surowców. Warsztaty te zakończyły się zwiedzaniem centrum biomasy i laboratorium oraz zademonstrowaniem prób spalania biopelletu przy zastosowaniu urządzenia do mierzenia gazów spalinowych.

 
 
 

14.05.2014 - Zwiedzanie Centrum Biomasy na BTU w Cottbus

  (Bild: 1/4)
 
 

Zakład Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) pielęgnuje od lat międzynarodową współpracę z różnymi krajami i instytutami badawczymi w zakresie badań w obszarze odnawialnych energii i energetycznego wykorzystania biomasy. CEFET-MG jest jednym z przodujących instytutów badawczych w Brazylii, który specjalizuje się w dziedzinie wykorzystania biogennych surowców. Wyższa Szkoła Zawodowa pracuje nad obiecującymi technologiami w celu udoskonalenia biogennych surowców.

14. maja w ramach międzynarodowej współpracy zwiedziła delegacja z Brazylii Centrum Biomasy w Cottbus. Między innymi tematem dyskusji były szanse i techniczne możliwości peletowania stałych pozostałości pochodzących z procesu oczyszczania ścieków.

 
 

13.05.2014 - Użytkowanie biopopiołu jako nawozu w sensie obiegu gospodarczego

  (Bild: 1/6)
 
 

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w ramach eksperymentu uprawowego, w tym analiz laboratoryjnych w ramach pakietu roboczego "Użytkowanie biopopiołu jako nawozu w sensie obiegu gospodarczego". Badania zostały przeprowadzone na terenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Głównym Celem doświadzenia uprawowego było wskazanie zastosowania pelletu na bazie popiołu ze spalania biomasy, związanego bentonitem jako materii nawozowej i neutralizatora.

 
 
 

07.05.2014 - Broszura "Biomasa stała"

 
 
 

Katedra Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) od dłuższego czasu przeprowadza badania z dziedziny energetycznego wykorzystania biomasy. Centralnym punktem badań jest przygotowanie stałej biomasy do procesów spalania.

W ramach projektu „Ciepło z biomasy rodzimej“ w okresach grzewczych 2012/2013 i 2013/2014, zostały poddane testom praktycznym trzy kotły grzewcze, w których został użyty biopellet mieszany, wyprodukowany w Fabryce Pelletu w Chlebowie. Do scharakteryzowania biopelletu mieszanego została przeprowadzona na BTU Cottbus – Senftenberg analiza paliwa, badanie właściwości topnienia popiołu, określenie wartości opałowej i cieplnej oraz pełna analiza popiołu. Ta broszura "Biomasa stała" przedstawia ogólny zarys urządzeń i technologii Katedry w zakresie badań i przetwarzania biomasy oraz wyniki projektu w obszarze energetycznego wykorzystania biomasy.

 
 
 

20.04.2014 - Konferencja UE dotycząca Gospodarki Agroleśnej

 
 
 

Brandenburgski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg jest gopodarzem 2. Europejskiej Konferencji Gospodarki Agroleśnej dotyczącej integracji nauki i polityki w celu wspierania gospodarki agroleśnej w praktyce, 4. - 6. czerwca 2014r. w LINDNER Congress Hotel w Cottbus. Celem tej konferencji jest stworzenie platformy dla różnych aktorów z różnych obszarów oraz zaprezentowanie tego tematu, przedyskutowanie go i postawienie krytycznych pytań dotyczących gospodarki agroleśnej. Wszystkie informacje i formularz zgloszeniowy na 2. Europejską Konferencję Gospodarki Agroleśnej znajdą Panstwo tutaj http://cebra-gmbh.de/de/eu-agroforestry-conference.html.

 
Flyer.pdf (282,77 KB)
 
 
 
 

16.01.2014 - 4. Środkowo-Europejska Konferencja Biomasy

  Wystawa posterów_przedstawienie projektu (Bild: 1/3) Wystawa posterów_przedstawienie projektu "Ciepło z biomasy rodzimej"
 
 

Konferencja Biomasy odbyła się w dniach od 15. do 18. stycznia 2014r. w Graz (Austria). Celem konferencji był obszerny przekrój tematyczny ze względu na rozwój polityczny, gospodarczy i technologiczny w obszarze energetycznego wykorzystania biomasy w Europie. Dalsze punkty ciężkości tworzyły takie tematy jak: biogaz, rośliny energetyczne, ciepło z biomasy, prąd z biomasy stałej, biopaliwa i biorafinerie, logistyka paliwa i jego przygotowanie, nowe rynki, skutki ekonomiczne w związku z długotrwałym przygotowaniem bioenergii, popiół drzewny i torfowanie biomasy.

Podczas specjalistycznego workshopu pod nazwą "pellet" zostały zaprezentowane między innymi takie tematy jak: porównanie metod laboratoryjnych odnośnie badań właściowości topnienia albo rozwój rynku biomasy stałej.

Podczas prezentacji posterów Lehrstuhl Kraftwerkstechnik BTU Cottbus - Senftenberg w ramach bloku tematycznego "Ciepło z technologii biomasy i spalania" mógł zaprezentować swój projekt "Ciepło z biomasy rodzimej" obecnej publiczności. Dalszymi uczestnikami byli między innymi: Deutsches Biomasseforschungszentrum DBFZ, Bioenergy 2020+, Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe, Universität Greifswald.

 
Mitteleuropäische Biomassekonferenz_Tagungsband 15.-18. Januar 2014, Graz, Österreich.pdf (2,60 MB) Środkowo-Europejska Konferencja Biomasy_wydanie konferencyjne 15.-18 styczeń 2014, Graz, Austria
 
 
 
 
  Linia technologiczna do pelletowania na Katedrze Energetyki Zawodowej na BTU (Bild: 1/4) Linia technologiczna do pelletowania na Katedrze Energetyki Zawodowej na BTU
 
 

25.11.2013 - Niemiecko-Polskie warsztaty dotyczące decentralnego dostarczania energii na przykładzie wykorzystania biomasy i technologii magazynowania

W ramach realizacji bieżącego projektu Interreg „Ciepło z Biomasy Rodzimej“ przeprowadziliśmy 25. listopada na BTU Cottbus niemiecko-polski workshop z 40 studentami z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia z bliska wszystkich 3 stanowisk badawczych (Kompleksowe stanowisko badawcze Odnawialne Energie, Centrum Biomasy i Centrum Technologii Wodorowej) na Katedrze Energetyki Zawodowej i przekonania się samemu o ich możliwościach jako decentralnego dostawcy energii.

Polskim studentom podobała się przede wszystkim możliwość przekazywania danych z urządzeń poprzez webconnecting. Perspektywistycznie jest przewidziane, żeby studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogli mieć bezpośredni dostęp do aktualnych danych tych urządzeń, nie będąc osobiście w Cottbus. Ponadto mogliby oni wykorzystać te dane w ramach np. zajęć dydaktycznych. To jest początek nowej formy praktycznej współpracy pomiędzy uniwersytetami.

Dla nas było imponujące, że polscy studenci sami zorganizowali i sfinansowali ten wyjazd (przejazd autokarem). Podsumowując, udało się spotkanie. Następne odwiedziny polskich studentów zostało już zapowiedziane. Podczas dyskusji zamykającej spotkanie została omówiona perspektywa możliwej przyszłej kooperacji (też w ramach programu interreg V). Obecnie jesteśmy w trakcie szczegółowych ustaleń odnośnie przyszłego projektu lustrzanego pod kierownictwem Pana Rektora prof. Kuczyńskiego. 8 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie wspólnej grupy przygotowującej projekt.

 
 
 

16.10.2013 - Regionalne koncepcje restrukturyzacji w energetyce

  (Bild: 1/3)
 
 

W konferencji pod nazwą "Regionalne koncepcje restrukturyzacji w energetyce" wzięli udział niemiecko- i polsko-języczni uczestnicy. Ta polsko-niemiecka konferencja zaoferowała biorącym w niej udział możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. Ponadto była dobrą okazją do rozeznania się w tej tematyce na scenie narodowej i międzynarodowej. Organizatorem konferencji był BTU Cottbus - Senftenberg. Katedra Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) mogła zaprezentować zarówno pierwsze wyniki projektu "Ciepło z biomasy rodzimej", jak również najnowsze technologie energetyczne i nowoczesną technikę magazynowania energii.

 
Programm.pdf (1,61 MB)
 
 
 
 
 

07.10.2013 - POLEKO-Targi specjalistyczne w Poznaniu

  (Bild: 1/3)
 
 

Targi POLEKO są największymi targami specjalistycznymi w Polsce. Podczas wystawy odbyło się ponad 50 różnych konferencji i workshopów. Tegoroczna ekspozycja targów obejmowała następujące sektory branżowe: ścieki, odpady i recykling, energie odnawialne, powietrze, hałas i wibracje, rekultywacja i rewitalizacja, budownictwo komunalne i energetyczne, aparaturę kontrolno-pomiarową, wykrywanie zagrożeń oraz systemy zabezpieczeń srodowiska naturalnego.

Na tych międzynarodowych targach zostały przedstawione bliżej pierwsze wyniki projektu "Ciepło z biomasy rodzimej". Zostały przeprowadzone również interesujące rozmowy, jak również potencjalne rozmowy kooperacyjne ze specjalistami z dziedziny nauki i praktyki.

 
 

18.09.2013 - 13. Workshop Regionów Bioenergii

  Pellet mieszany Pellet mieszany
 
 

17. i 18. września 2013 odbył się w Nienburg 13. Workshop Regionów Bioenergii w tematyce "Problemy i Możliwości Rozwiązań przy Zastosowaniu Alternatywnych Surowców Bioenergii". Został on przeprowadzony przez dwa regiony bioenergii: Weserbergland plus i Südoldenburg, a zorganizowany przez Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (Deutsches Biomasseforschungszentrum). W sesji poświęconej pelletowi mieszanemu przedstawiła Katedra Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) BTU Cottbus – Senftenberg wyniki badań w temacie energetycznego wykorzystania biopelletu mieszanego. W centrum uwagi były surowce regionalne oraz możliwości techniczne ich spalania, jak również pojawiające sie problemy zużytkowania ich. Celem wystąpienia było zainicjowanie impulsu dla transferu wiedzy pomiędzy regionami bioenergii. Na zakończeniu wystąpienia nastąpiła interesująca wymiana poglądów z zaproszonymi gośćmi na temat stworzenia odpowiedniej techniki kotła, jak również odnośnie samej certyfikacji pelletu mieszanego i jego surowców.

 
 
 
 

Erste Seite  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Letzte Seite
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU