Konferencja podsumowująca projekt „Ciepło z biomasy rodzimej“

  (Bild: 1/7)
 
 

15.12.2014 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Ciepło z biomasy rodzimej“ na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Partnerzy projektu przedstawili zainteresowanej publiczności wyniki badań z poszczególnych pakietów roboczych BTU Cottbus-Senftenberg i PWSZ Sulechów. Owocna i intensywna dyskusja podkreśliła całościowy sukces z realizacji ponagranicznego projektu badawczego. Na zakończenie konferencji zostało podkreślone, że udało się osiągnąć założone cele projektu.

Zatem wykorzystując regionalne, biogenne surowce udało się wyprodukować przyjazne dla środowiska, w formie peletu paliwa stałe, których to popiół w pewnym zakresie można wykorzystać w postaci nawozu i wprowadzić z powrotem w obieg biomasy. Szczegółowa koncepcja wykorzystania odpadów zieleni pokazuje energetyczne możliwości zużytkowania miejskich odpadów zielonych w gminach. Obok takich celów jak wsparcie gospodarki, oferuje zużytkowanie biomasy również różne możliwości integracji ludzi upośledzonych, którzy ze swoimi umiejętnościami mogą się realizować w tych specjalistycznych obszarach pracy.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom projektu, jak również zaangażowym instytucjom i przedsiębiorstwom za wsparcie, zaangażowanie i kreatywność, które w sposób istotny przyczyniły się do sukcesu niemiecko-polskiego projektu kooperacyjnego.

 
 
 
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU