15.12.2014 - Konferencja podsumowująca projekt „Ciepło z biomasy rodzimej“

  (Bild: 1/7)
 
 

15.12.2014 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Ciepło z biomasy rodzimej“ na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Partnerzy projektu przedstawili zainteresowanej publiczności wyniki badań z poszczególnych pakietów roboczych BTU Cottbus-Senftenberg i PWSZ Sulechów. Owocna i intensywna dyskusja podkreśliła całościowy sukces z realizacji ponagranicznego projektu badawczego. Na zakończenie konferencji zostało podkreślone, że udało się osiągnąć założone cele projektu.

Zatem wykorzystując regionalne, biogenne surowce udało się wyprodukować przyjazne dla środowiska, w formie peletu paliwa stałe, których to popiół w pewnym zakresie można wykorzystać w postaci nawozu i wprowadzić z powrotem w obieg biomasy. Szczegółowa koncepcja wykorzystania odpadów zieleni pokazuje energetyczne możliwości zużytkowania miejskich odpadów zielonych w gminach. Obok takich celów jak wsparcie gospodarki, oferuje zużytkowanie biomasy również różne możliwości integracji ludzi upośledzonych, którzy ze swoimi umiejętnościami mogą się realizować w tych specjalistycznych obszarach pracy.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom projektu, jak również zaangażowym instytucjom i przedsiębiorstwom za wsparcie, zaangażowanie i kreatywność, które w sposób istotny przyczyniły się do sukcesu niemiecko-polskiego projektu kooperacyjnego.

 
 
 
 
 
 

14.12.2014 - Ulotka biopelet mieszany

Została ukończona ulotka do projektu „Ciepło z biomasy rodzimej“. Zawiera ona szczegółowe informacje odnośnie produkcji i właściwości biopeletu mieszanego. W tej ulotce zostały bliżej opisane konieczne do przeprowadzenia etapy w procesie produkcji peletu z mieszanek surowców oraz wpływ parametrów procesu na właściwości peletu. Tabele i diagramy przedstawiają właściwości innowacyjnych paliw stałych rozwiniętych w ramach tych prac badawczych. Przeprowadzone analizy biopeletu mieszanego wykazują, że istnieją szansze ale i wyzwania dla prac badawczych, nauki, gospodarki i rozwoju na obszarach wiejskich.

 
 
 

13.12.2014 - Przeprowadzone próby peletowania mieszanek paliwowych z dużym udziałem słomy

  (Bild: 1/5)
 
 

W grudniu bazując już na wcześniejszych doświadczeniach odnośnie wytwarzania biopeletów mieszanych zostały przeprowadzone próby produkcji peletu z dużym udziałem słomy. Celem było bez dodatkowych środków wiążących osiągnięcie wystarcająco wysokiej mechanicznej stabilności. Obok użytej w 80 % słomy z jęczmienia, zostało wykorzystane w mieszance również drzewo, w wyniku czego zawarta w nim lignina spowodowała reakcje wiążące. Do tej mieszanki został również dodany siarczan amonu, którego wpływ na właściwości spalania tego peletu w późniejszych testach powinien zostać zbadany.

 
 

12.12.2014 - Aktualny przegląd firm z branży biomasy stałej

  Wytwórnia pelletu w Chlebowie (Bild: 1/2) Wytwórnia pelletu w Chlebowie
 
 

W załączniku znajdą Państwo aktualny przegląd dostawców peletu, producentów kotłów na pelet, dostawców zrębków drewna, dostawców biomasy, producentów urządzeń do produkcji peletu, biur zajmujących się planowaniem urządzeń energetycznych z regionu Brandenburgia - Lubuskie, jak również ważne adresy i informacje odnośnie organizowanych targów i konferencji.

 
 
 

25.11.2014 - Testowanie nowych dodatków uszlachetniających na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik)

  (Bild: 1/3)
 
 

W projekcie „Ciepło z biomasy rodzimej“ są aktualnie testowane możliwości zastosowania nowego dodatku uszlachetniającego zawartego w biogennych paliwach stałych.

Siarczan amonu stosowany już jest w elektrowniach na biomasę w celu obniżenia zawartości chloru w popiele i jednocześnie w celu zminimalizowania ryzyka powstawania szlaki i korozji. W odróżnieniu do znanych już metod, ta sól w stanie stałym dodawana jest do mieszanki paliwa w formie peletu. Przy tym odgrywa ważną rolę odpowiednie dozowanie, proces mieszania i właściwości podczas procesu spalania.

 
 

13.11.2014 - Niemiecko-Polska konferencja dotycząca rozwiązań energooszczędnych oraz decentralnego dostarczania energii

  (Bild: 1/7)
 
 

13.11.2014 odbyła się na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) na BTU Cottbus-Senftenberg Niemiecko-Polska konferencja dotycząca „rozwiązań energooszczędnych oraz decentralnego dostarczania energii“ w ramach projektu "Ciepło z biomasy rodzimej".

Punktem ciężkości konferencji było wykorzystanie regionalnej biomasy w formie peletu w celach decentralnego dostarczania energii i uwzględnienie konstrukcyjnych i budowlanych wymagań w związku z użyciem odpowiednich urządzeń techniki grzewczej, w tym dodatkowych urządzeń pobocznych. Ze strony Katedry Energetyki Zawodowej zostały zaprezentowane wybrane wyniki badań z projektu "Ciepło z biomasy rodzimej" odnośnie możliwości peletowania i zachowywania się podczas spalania peletu z składającego się z różnych biogennych surowców.

Integracja techniki grzewczej w nowych budynkach i energoosczędna architektura na przykładzie Centrum Badawczego 3E były również tematem dyskusji. Na przykładnie kompleksowego stanowiska badawczego została przedstawiona zwarta, decentralna jednostka wytwarzająca energię, która z wiatru i słońca w połączeniu z magazynowaniem może wytwarzać i dostarczać dla budynku energię termiczną i elektryczną. Zwiedzanie dalszych stanowisk badawczych dotyczących energooszczędności na BTU Cottbus-Senftenberg zakończyło konferencję.

 
 

06.11.2014 - Wystawa na targach “Dni technologii przyszłości“ w Cottbus i udział w konferencji specjalistycznej dotyczącej bioenergii „Energetyczne wykorzystanie biomasy w regionie“

  (Bild: 1/5)
 
 

Katedra Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) mogła zaprezentować gościom w ramach konferencji dotyczącej bioenergii swoje aktualne wyniki badań w obszarze bioenergii. Przy pomocy Regionu Energetycznego Lausitz Katedra mogła również na targach przedstawić projekt "Ciepło z biomasy rodzimej" i przykłady wyprodukowanych biopeletów mieszanych.

Wymiana wiedzy ze specjalistami i wystawcami była dobrą okazją do przedstawienia bliżej projektu. Również udało się nawiązać nowe kontakty zarówno z przedsiębiorstwami, jak i jednostkami badawczymi, które zajmują się również tematyką energetycznego wykorzystania biomasy. Targi dały pogląd na aktualne i innowacyjne trendy rozwojowe w obszarze m.in. rozwoju rynku energetycznego.

 
 

05.11.2014 - Dni technologii przyszłości 2014

 
 
 

5. i 6. listopada 2014 odbędą się na Targach w Cottbus "Dni technologii przyszłości 2014" (zukunfts technologie tage 2014) organizowane razem ze spotkaniami specjalistycznymi dotyczącymi takich tematów jak technologie energii i magazynowania.

W ramach konferencji specjalistycznej bioenergia "Energetyczne wykorzystanie biomasy" w dniu 6.11.2014 Katedra Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) BTU Cottbus-Senftenberg ma możliwość przedstawienia fachowej publiczności aktualnych wyników badań w obszarze "innowacyjne biopaliwa stałe z regionu".

Poza tym przedstawione będą bliżej na targach wyniki badań projektu "Ciepło z biomasy rodzimej". Wystawa jest również dobrą okazją do przeprowadzenia fachowych rozmów ze specjalistami z dziedziny nauki i praktyki.

 
Programm und Anmeldung_ztt 2014s-1.pdf (1,67 MB) Program i zarejestrowanie się
 
 
 
 

23.10.2014 - Przeprowadzone próby spalania nowych mieszanek biomasy

  Próby spalania na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik) Próby spalania na Katedrze Energetyki Zawodowej (Lehrstuhl Kraftwerkstechnik)
 
 

Wyprodukowane pod koniec września nowe rodzaje biopeletu mieszanego zostały na Katedrze po raz pierwszy w 43. tygodniu kalendarzowym poddane testom praktycznym przy użyciu kotła rusztowego i przebadane ze względu na ich właściwości podczas spalania.

Automatyczne transportowanie badanych paliw i zapłon kotła przebiegły podczas testów bez problemu. Nie zostało zarejestrowane również powstanie szlaki albo wystąpienie awarii pracy kotła w wyniku użycia nowych paliw. Towarzyszące tym testom badania emisji wykazały wprawdzie znaczne różnice w obszarze wartości emisji CO w gazach spalinowych. Podczas badań stwierdzono, że pelet SNB 20 zmieścił się bezproblemo w wartościach granicznych z aktualnym ustawieniem kotła, natomiast pelet SNB 19 wymaga jeszcze przeprowadzenia poprawek. Zastosując jednakże podczas powtórnych badań dpowiednie ustawienie parametrów kotła powinny zostąc osiągnięte zadawalające wartości emisji.

 
 

08.10.2014 - Zwiedzanie Centrum Biomasy

  (Bild: 1/2)
 
 

08. października nastąpiło zwiedzanie Centrum Biomasy oprócz innych ośrodków na BTU Cottbus-Senftenberg i w Zakładzie Energetyki Zawodowej (Lehrstuhls Kraftwerkstechnik). Na podstawie aktualnie realizowanego projektu badawczego na Katedrze została przedstawiona praca naukowa w obszarze biomasy.

Ponadto przy pomocy urządzeń technicznych został pokazany cały proces technologiczny od momentu otrzymania surowca aż do wyprodukowania peletu i ostatecznie przeprowadzenia prób spalania.

Koncepcja produkcji biopeletu mieszanego spotkała się z zainteresowaniem wśród uczestników.

 
 
 
 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Letzte Seite
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU