Linki

Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje odnośnie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej".

Informacje umieszczane przez Instytucję Zarządzająca dostępne są na stronie:

www.mrr.gov.pl

www.ewt.gov.pl

www.interreg.gov.pl

 

O Programie Operacyjnym informują także strony Instytucji Koordynującej:

www.interreg.brandenburg.de

www.wirtschaft.brandenburg.de

 

oraz euroregionów, lokalnych urzędów i Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego w Zielonej Górze:

www.euroregion-snb.pl

www.euroregion-snb.de

www.euroregion-viadrina.pl

www.euroregion-viadrina.de

www.lubuskie.pl

 

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje odnośnie innych aktywności badawczych w obszarze użytkowania biopaliw:

www.mixbiopells.eu

www.themenbrief.bioenergie-regionen.de

www.energieagentur.nrw.de/biomasse

www.biomasapoig.pl

 

 
 
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU