19.07.2012 - Podpisanie umowy o współpracy polsko-niemieckiej

Archiwum: 20.03.2013
 
 
 

Nie tylko rolnictwo, ale także komunalne instytucje, jak np. szkoły, interesują się energetycznym wykorzystaniem biomasy. Właśnie szkoły nadają się szczególnie do użytkowania odpowiednich urządzeń grzewczych. Tak więc 19.07.2012 w Sławie w ramach projektu "Ciepło z biomasy rodzimej" została oficjalnie podpisana umowa o współpracy pomiędzy Katedrą Energetyki Zawodowej BTU Cottbus a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie jest jednym z trzech miejsc, w którym 80 kW kocioł grzewczy na biopelet mieszany będzie poddany licznym testom praktycznym. Jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony kocioł grzewczy i dostarczy on szkole biociepło rodzime.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie sam kształci rolników i interesuje się bardzo wynikami badań produktów upraw rolnych.

 
 

14.06.2012 - Rozmowy z przedsiębiorcami na targach „Green Venture“

Archiwum: 17.03.2013
  Informacja dla prasy Izby Przemysłowo-Handlowej Poczdam Informacja dla prasy Izby Przemysłowo-Handlowej Poczdam
 
 

Kompetencja Katedry Energetyki Zawodowej BTU Cottbus staje się coraz bardziej sławna. W tym roku zostali eksperci z BTU zaproszeni na targi „Green Venture“ do Poczdamu.

14. czerwca na międzynarodowym spotkaniu przedsiębiorców w dziedzinie techniki energetycznej i środowiska odbyły się liczne rozmowy. Partnerami rozmów byli między innymi tunezyjscy przedsiębiorcy Slama i ETEC. W centrum uwagi były technologiczne pytania w tematyce: przygotowanie i energetyczne wykorzystanie biomasy.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy na giełdzie kooperacyjnej w obszarze doświadczenia BTU w dziedzinie produkcji i wykorzystania biopeletu mieszanego. Została również nawiązana współpraca.

Tunezyjscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu zainteresowani są nawiązaniem kontaktów z partnerami w Europie w obszarze finansowania i dystrybucji. Bliższe informacje na temat targów znajdziecie Państwo pod tym adresem www.green-ventures.com

 
 

11.05.2012 - Workshop z regionalnymi partnerami

Archiwum: 06.12.2012
  Wymiana doświadczeń w ramach niemiecko-polskiego workshopu Wymiana doświadczeń w ramach niemiecko-polskiego workshopu
 
 

11. maja odbył się niemiecko-polski workshop w ramach badań Ciepło z biomasy rodzimej na BTU Cottbus. Celem była wymiana doświadczeń w tematyce energetycznego wykorzystania biopeletu mieszanego, zużycie popiołu i zużycie powstałej biomasy w warsztatach dla osób niepełnosprawnych.

 
 
 

24.02.2012 - Podpisanie umowy odnośnie projektu Interreg IV A "Ciepło z biomasy rodzimej"

Archiwum: 06.12.2012
  Podpisanie umowy o dofinansowaniu w dniu 24.02.2012 w Spreeauenhof w Dissen Podpisanie umowy o dofinansowaniu w dniu 24.02.2012 w Spreeauenhof w Dissen
 
 

24. lutego 2012 nastąpiło w Dissen oficjalne podpisanie umowy o finansowaniu projektu w ramach Interreg IVA, którego głównym punktem ciężkości jest badanie, rozwój i implementacja innowacyjnych technologii przy wykorzystaniu rodzimej biomasy w celu dostarczania ciepła. W ramach ponadgranicznego Programu Operacyjnego Polska-Brandenburgia będą ściśle ze sobą współpracować Katedra Enegetyki Zawodowej na Brandenburgskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

 

Quelle: BTU News, wrzesień 2012, 33

 
 
 
 
PLBB Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 EU